56, Bolshaya Nikitskaya street

To view click on any part of the image

Location

Next mansion
72, Bolshaya Ordynka street
1916-2023