72, Bolshaya Ordynka street

To view click on any part of the image

Location

Next mansion
13, Bolshaya Pirogovskaya street
1906-2021