Retrospective

1935-2022
56, Bolshaya Nikitskaya street
2 photos
1916-2023
72, Bolshaya Ordynka street
1 photo
1906-2021
13, Bolshaya Pirogovskaya street
1 photo
1910-2021
43, Bolshaya Yakimanka street
1 photo
1979-2023
15, Borisoglebsky lane
1 photo
1988-2022
4, Glazovsky lane
1 photo
1980-2019
7, Denejnyi lane
1 photo
1905-2027
28, Ermolaevsky lane
8 photos
1891-2023
12, Kalashny lane
1 photo
1911-2021
1/1, Kursovoy lane
2 photos
1892-2019
10, Leontievsky lane
1 photo
1970-2015
4, Leontyevsky lane
1 photo
1979-2023
14/1, Malaya Dmitrovka street
1 photo
1937-2023
28, Malaya Nikitskaya street
2 photos
1921-2021
5, Maly Kislovsky lane
1 photo
1975-2023
5, Maly Nikolopeskovsky lane
1 photo
1983-2023
20, Merzlyakovsky lane
2 photos
1980-2022
11, Novokuznetskaya street
1 photo
1913-2022
21, Ostozhenka street
1 photo
1903-2022
44, Povarskaya street
3 photos
1917-2023
46, Povarskaya street
1 photo
1976-2023
7, Povarskaya street
1 photo
1905-2019
29, Prechistenskaya embankment
2 photos
1902-2022
8, Prechistensky lane
1 photo
1890-2015
33-35, Pyatnitskaya street
3 photos
1989-2020
67, Pyatnitskaya street
1 photo
1967-2020
8, Spasopeskovsky lane
2 photos
1910-2023
11, Spiridonovka street
2 photos
1910-2017
17, Spiridonovka street
15 photos
1910-2023
15, Khlebny lane
1 photo
1910-2023
20, Khlebny lane
1 photo